Formació

Donada la trajectòria esportiva de la ciutat, Banyoles també destaca per l’ampli ventall formatiu en àmbit esportiu.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’activitats en el medi natural de l’Institut Pere Alsius i Torrent

Formació professional especídica que té l’objectiu de facilitar la incorporació laboral dels joves al sector de serveis, en concret de l’oci i d’activitats relacionades amb la natura. Amb aquests estudis s’assoleix el nivell necessari per conduir clients en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall.

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives de l’Institut Pere Alsius i Torrent

Estudis de formació professional de grau superior que tenen com a objectiu bàsic facilitar la incorporació laboral dels joves al sector de serveis, en concret de les activitats físiques recreatives i esportives.

Càtedra d’Esports i Educació Física de la Universitat de Girona

L’Ajuntament de Banyoles i la Universitat de Girona van acordar, el passat 2005, la creació de la primera Càtedra d'Esport i Educació Física, amb seu a la nostra ciutat.

· Què és una càtedra?

Segons el Reglament de Càtedres de la Universitat de Girona, "és una unitat que promou l'estudi i la recerca en camps temàtics determinats, mitjançant l’organització d'activitats de reflexió, debat i difusió sobre els esmentats àmbits".

Es tracta d’una càtedra pionera a tot Catalunya i la desena que crea la Universitat de Girona.


· Els seus objectius bàsics són:

  • Fomentar l'estudi i la recerca sobre l'esport i l'educació física.
  • Promoure la divulgació al voltant de la realitat esportiva.
  • Crear espais d'anàlisi i difusió d'aquesta matèria amb una perspectiva multidisciplinar.


· Càtedra d'Esport i Educació Física

Centre de Tecnificació i Formació Esportiva de la Farga
C/ Mas Riera, núm. 22
17820 Banyoles
Tel. 972 57 64 93
A/e dir.ceef@udg.es
Director Dr. Víctor López Ros
Secretari Jordi Sargatal Prat

Banyoles, seu del Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona

L’elecció de Banyoles com a seu del Centre d’Estudis Olímpics es deu a que és la ciutat on la Universitat de Girona té la Càtedra d’Esports i Educació Física, ubicat al Centre de Tecnificació de la Farga, i per la rellevància com a ciutat esportiva, realitat que es concreta en activitats com ara el rem, el piragüisme, el teixit associatiu esportiu o com a destinació turística esportiva.

La repercussió és que situa a la Càtedra d'Esport i Educació Física de la Universitat de Girona i Banyoles en el mapa estatal de Centre d'Estudis Olímpics. A nivell català, és el tercer Centre d’Estudis Olímpics que hi ha, i comparteix el privilegi de treballar sobre en la divulgació, difusió i recerca de l’olimpisme conjuntament amb el Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat el 1989 com a centre pioner en la investigació i divulgació dels valors olímpics i l'esport, i l'any 1993 el Centre d'Estudis Olímpics Joan Antoni Samaranch de la Fundació Barcelona Olímpica. A nivell estatal, hi ha 32 Centres d'Estudis Olímpics en les diferents comunitats autònomes.   

 

 

OFICINA DE TURISME
Tel. (+34) 972 58 34 70
de.banyoles.cat
turisme@ajbanyoles.org

ÀREA D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES
Tel. (+34) 972 57 00 50
www.banyoles.cat
esports@ajbanyoles.org

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Tel. (+34) 972 57 35 50
turisme.plaestany.cat
turisme@plaestany.cat