Llista d'Activitats

a.Nom

30 de març 2019

Trofeu ciutat de Banyoles de piragüisme

Federació Catalana de Piragüisme

a.Nom

06 d’abril 2019

TORNEIG DE CAIAC-POLO

R. F. Española de Piraguismo , Feder. Catalana de Piraguisme, C.N. Banyoles
a.Nom

07 d’abril 2019

TORNEIG DE CAIAC-POLO

R. F. Española de Piraguismo , Feder. Catalana de Piraguisme, C.N. Banyoles

OFICINA DE TURISME DE L'ESTANY
Tel. (+34) 972 58 34 70
www.banyoles.cat/turisme
turisme@ajbanyoles.org

ÀREA D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES
Tel. (+34) 972 57 00 50
www.banyoles.cat

esports@ajbanyoles.org

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Tel. (+34) 972 57 35 50
www.plaestany.cat/turisme
turisme@plaestany.cat